Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE ČR - BYDLENÍ

 

Účetní poradenství

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj

Cílem dotačních programů na podporu bydlení je zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním možnostem. Vedle podpory nové bytové výstavby je podporována i péče o stávající bytový fond. Výrazněji jsou podporovány skupiny obyvatelstva znevýhodněné v přístupu k adekvátnímu bydlení nejen nízkou příjmovou úrovní, ale i zdravotním stavem, věkem, či sociálním handicapem.

Dílčí programy jsou zaměřeny na:

Státní fond rozvoje bydlení

Úkolem Fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se zákonem na podporu především v následujících třech směrech: