Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE - POSTUP ZÍSKÁNÍ DOTACÍ

 

Účetní poradenství

 

Získání dotace je rozděleno do několika nutných kroků.

 1. Zpracování a podání žádosti o dotaci
  • Definice projektu a identifikace možného dotačního programu (pomůžeme vybrat vhodnou variantu dotačního programu)
  • Vyhlášení výzvy včetně termínu pro podání žádosti (vyhlašuje příslušný implementační orgán)
  • Podání žádosti o dotaci zkompletování podkladů, vyplnění elektronického formuláře vč.uložení, tisk úplného vyplněného formuláře z elektronického systému (BENE-FILL, BENEFIT…), připojení příloh k formuláři, dle dohody doručení na podací místo příslušné realizace akce (zajišťujeme odbornou pomoc při zajišťování celého souboru činností a dokladů, z nichž většina vyžaduje odbornou znalost a zkušenost)
  • Kontrola formální správnosti a úplnosti žádosti  - v  případě podání výzvy k doplnění ze strany správce dotačního programu doplňujeme potřebné doklady dle požadavku, po kontrole přijatelnosti projektu a splňuje-li žádost všechna kritéria kontrol a je-li žádost ze strany správce akceptována, zasílá správce dopis o akceptaci.
 2. Hodnocení a realizace projektu


  Hodnocení provádí poskytovatel dotace

  a) Žádost uspěla v hodnocení a projekt dotaci získal:

  • Akce je registrována a je zaslán dopis s rozhodnutím o registraci akce
  • Je provedeno výběrové řízení na dodavatele díla (zajišťujeme komplexní služby)
  • Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydává Implementační orgán)
  • Následné řízení projektu realizace, průběžný monitoring,žádosti o platbu,závěrečné vyhodnocení akce(zajišťujeme komplexní služby)