Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE EU - OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Účetní poradenství

 

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

DOTACE z OP ŽP budou poskytnuty na: