Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE EU - OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Účetní poradenství

 

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Podnikání a inovace je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006.

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

DOTACE z OP PI budou poskytnuty na: