Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE ČR - BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍCH SÍTÍ

 

Účetní poradenství

 

Program Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vypisuje každoročně program v oblasti "Výstavby a obnovy infrastruktury kanalizací", který slouží k podpoře výstavby kanalizací za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky.

Z tohoto programu může být financováno především:

 

Pokud je žadatelem malá obec (do 2000 obyvatel) je možné poskytnout dotaci až do výše 80 % uznatelných nákladů, které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části uznatelných nákladů, která přesahuje 20 mil. Kč podpora nepřekročí 65 %. U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 % z uznatelných nákladů.