Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE EU - OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

 

Účetní poradenství

 

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007 - 2013.

Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013 je zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu prostřednictvím rozvoje efektivního a adaptabilního trhu práce, řešení otázek nezaměstnanosti a integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.

Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

DOTACE z OP LZZ budou poskytnuty na:

1Osoba samostatně výdělečně činná