Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE ČR - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Účetní poradenství

 

Programy ze Státního fondu životního prostředí

Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR je poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů, které jsou vymezeny technickými a  ekologickými podmínkami. V každém z programů je prováděn samostatný výběr a hodnocení akcí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou definovány v dokumentu Směrnice Ministerstva životního prostředí. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy I a II k této Směrnici.