Solator s.r.o. e-mail : solator@solator.cz Solatro s.r.o.

DOTACE EU

 

Účetní poradenství

 

Období 2007 - 2013

 

Tématické operační programy

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Podnikání a inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Integrovaný operační program

 

Regionální operační programy

Regionální operační programy

 

Operační programy pro Prahu

OP konkurenceschopnost

OP Adaptibilita

 

Evropská územní spolupráce

OP Mezinárodní spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

ESPON II.

INTERACT II.

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko